ผลิตภัณฑ์ View All
แนะนำบริษัท

บริษัท สยาม-ซันนี่โวลท์ จำกัด.

         ติดตั้งระบบไฟฟ้า, ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน, ระบบไฟฟ้าโรงงาน, ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้างานติดตั้งระบบไฟฟ้า, Solar Farm, ติดตั้ง Solar Farm, ติดตั้งตู้คอนโทรล, ออกแบบตู้คอนโทรล ระบบ Solar Farm ติดตั้งระบบโซล่าฟาร์ม โซล่าเซลล์ ติดตั้งระบบไฟฟ้า รับออกแบบระบบไฟฟ้า บริการตรวจเช็คระบบไฟฟ้า แผงสวิทซ์บอร์ด PLC ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ โซล่าฟาร์ม วางระบบไฟฟ้าโรงงาน ระบบไฟฟ้าทั้งแรงต่ำและแรงสูง ระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม

 


 

      -  รับออกแบบ ติดตั้ง และบริการตรวจซ่อม
      -  ระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม, สำนักงาน, อาคารชุด
      -  ระบบควบคุม เครื่องจักรกลไฟฟ้า ทุกชนิด
      -  ระบบตู้คอนโทรล, แผงสวิทช์บอร์ด, ระบบ PLC
      -  รับตรวจสอบแบบแปลนไฟฟ้า, รับตรวจรับรองระบบไฟฟ้าของโรงงาน
      -  ควบคุมบริหารงานโดย วิศวกร และช่างเทคนิคชำนาญงาน