ผลิตภัณฑ์ View All

Sold: 51

ร้องขอใบเสนอราคา

เลือกสิ่งที่ต้องการ

ขอราคา ขอตัวอย่าง รายละเอียดใบเสนอราคา
แนะนำบริษัท

สยาม-ซันนี่โวลท์ บจก.

 

              ติดตั้งระบบไฟฟ้า, ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน, ระบบไฟฟ้าโรงงาน, ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้างานติดตั้งระบบไฟฟ้า, Solar Farm, ติดตั้ง Solar Farm, ติดตั้งตู้คอนโทรล, ออกแบบตู้คอนโทรล ระบบ Solar Farm ติดตั้งระบบโซล่าฟาร์ม โซล่าเซลล์ ติดตั้งระบบไฟฟ้า รับออกแบบระบบไฟฟ้า บริการตรวจเช็คระบบไฟฟ้า แผงสวิทซ์บอร์ด PLC ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ โซล่าฟาร์ม วางระบบไฟฟ้าโรงงาน ระบบไฟฟ้าทั้งแรงต่ำและแรงสูง ระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม 

 
 

   

 

 -  รับออกแบบ ติดตั้ง และบริการตรวจซ่อม

     -  ระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม, สำนักงาน, อาคารชุด

     -  ระบบควบคุม เครื่องจักรกลไฟฟ้า ทุกชนิด

     -  ระบบตู้คอนโทรล, แผงสวิทช์บอร์ด, ระบบ PLC

     -  รับตรวจสอบแบบแปลนไฟฟ้า, รับตรวจรับรองระบบไฟฟ้าของโรงงาน

     -  ควบคุมบริหารงานโดย วิศวกร และช่างเทคนิคชำนาญงาน

คำค้นหา ยอดนิยม